Algemene voorwaarden

eLive is een merknaam van Javelin ICT. Javelin hanteert de Algemene Voorwaarden van FENIT, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003, van toepassing.
Het document met de Algemene Voorwaarden is in PDF formaat. Dit is het meest voorkomende bestandsformaat voor op te vragen documenten op internet.

Op diverse producten en diensten zijn aanvullende voorwaarden van toepassing. Hierover word je door ons, indien van toepassing, van op de hoogte gebracht.

Klik hier om onze algemene voorwaarden te downloaden

eLive

Bezoekadres
De Lismortel 31
5612 AR Eindhoven

Telefoon: 088 – 550 5600
Fax: 088 – 550 5609

Email: service@elive.nl

Cisco | eLiveHP | eLiveMicrosoft | eLiveXelion | eLive